Hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Để các tổ chức trả thu nhập và cá nhân nắm rõ quy định nhằm thực hiện thống nhất khi quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn hướng dẫn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016. Theo đó, các tổ chức và cá nhân lưu ý một số điểm sau:

         1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

Tổ chức trả thu nhập khai quyết toán thuế theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và các phụ lục đi kèm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các phụ lục đi kèm.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

Lưu ý, trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp được chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cá nhân không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp cá nhân bị mất chứng từ khấu trừ thuế thì có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế.

Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp và quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

2.1. Đối với tổ chức trả thu nhập:

- Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

2.2. Đối với cá nhân:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN:

Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/3/2016.

4. Các hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015:

Người nộp thuế đã đăng ký và khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân qua mạng thì không cần nộp tờ khai giấy. Đối với Người nộp thuế chưa đăng ký khai thuế qua mạng nộp trực tiếp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.

 

 

Hoàng Thúy - Cục thuế QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dailythuetrai
dailythuephai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây