Chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.............................

Chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa
Chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

Thực hiện chủ trương khuyến khích các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường (Quyết định số 1466) và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 1466 (Quyết định số 693).

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg (Quyết định số 1470) về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điều 2 Quyết định số 1470 có nêu: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466 không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn còn hiệu lực thi hành”.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1470, căn cứ Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (Nghị định 124/2008/NĐ-CP; Nghị định 122/2011/NĐ-CP và Nghị định 218/2013/NĐ-CP), Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá đáp ứng Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

1. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá được thành lập trước ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:

a) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hoá không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 nhưng đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hoá được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định cho thời gian còn lại kể từ ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành.

b) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định 1466, Quyết định 693 nhưng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định 1470 thì cơ sở tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá do đáp ứng điều kiện tại Quyết định 1466, Quyết định 693 cho thời gian còn lại.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá được thành lập từ ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:

a) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hoá được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định kể từ khi đáp ứng Quyết định số 1470.

b) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hoá phải kê khai nộp thuế theo quy định.

3. Cơ sở thực hiện xã hội hoá không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 và Quyết định số 1470 thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá và phải kê khai nộp thuế theo quy định.

4. Số thuế TNDN chưa thực hiện truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ (bao gồm: cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1466, Quyết định 693 nhưng đáp ứng điều kiện tại Quyết định 1470; cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện tại Quyết định 1466, Quyết định 693 và cũng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định 1470) thì sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

5. Cơ sở thực hiện xã hội hoá phải xác định riêng thu nhập từ hoạt động xã hội hoá để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo tapchithue

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dailythuetrai
dailythuephai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây