Lên phía trên
HỎI ĐÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Câu hỏi:
Những câu hỏi về Hóa đơn điện tử
Trả lời:
TÌM HIỂU VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi 1: Hóa đơn điện tử có liên không?
 
Trả lời: Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và CQT cũng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất.
 
Câu hỏi 2: Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?
 
Trả lời: KHÔNG
 
Câu hỏi 3: Trong Điều 17 của Thông tư 153 có quy định: “Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau: – Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.
 
Trả lời:
– Với hóa đơn giấy số lượng dòng trên một hóa đơn là cố định, nên khi phát sinh số lượng hàng hóa dịch vụ nhiều thì không thể ghi đủ trên 1 hóa đơn. Nhưng với hóa đơn điện tử thì số dòng có thể tự tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa sản phẩm có trên hóa đơn và có chữ kí số ký trên toàn bộ file hóa đơn, đảm bảo được tính pháp lý mà không cần lập nhiều hóa đơn liên tiếp hoặc đính kèm bảng kê.
Hóa đơn điện tử chỉ có 1 số hóa đơn nhưng là Hóa đơn gồm nhiều trang.
 
Câu hỏi 4Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào ?
Trả lời:
Hóa đơn điện tử gồm các loại:
 • Hóa đơn xuất khẩu;
 • Hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Hóa đơn bán hàng;
 • Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…;
 • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
 
Câu hỏi 5. Làm thế nào để phân biệt được Hóa đơn điện tử (được in ra giấy) và Hóa đơn giấy?
 
Trả lời:
1.Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên
2.Trường Ký hiệu trên Hóa đơn :
 • Hóa đơn điện tử: E
 • Hóa đơn giấy: P
3. Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy
4.Chữ ký:
 • Hóa đơn điện tử: Chữ ký số
 • Hóa đơn giấy: Ký tay
 
Câu hỏi 6: Tính pháp lý hóa đơn điện tử?
Trả lời:
- Hóa đơn được phát hành:
 • Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy
 • Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.
  • Đáp ứng Đầy đủ luật giao dịch điện tử.
  •  Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn:
 • Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy)
 • Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy)
 • Hóa đơn điện tử
-Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
-Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
Câu hỏi 7: Trong Điểm 2 – Điều 14 – Thông tư 64 có quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập là ngày hóa đơn là ngày thu tiền”.
Đối với hóa đơn điện tử, nếu thu tiền của khách hàng  vào ngày 29/4, thanh toán bằng chuyển khoản, đến ngày 2/5 mới nhận được chứng từ từ ngân hàng. Lúc này sẽ tiến hành lập hóa đơn cho khách hàng, và theo quy định ngày lập sẽ là ngày thu tiền nghĩa là 29/4. Nhưng ngày ký ở chữ ký số lại là ngày 2/5 thì hóa đơn điện tử có được chấp nhận là ngày 29/4 không?
 
Trả lời:
- Được chấp nhận, vì 29/4 mới là “phát hành hóa đơn trong nội bộ ~ tạo hóa đơn”, phát hành hóa đơn chính thức cho khách hàng mới ký là 2/5.
 
Câu hỏi 7: Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng những hình thức nào?
Trả lời: 
 1. Tiếp nhận trên Cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal): Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống
 2. Tiếp nhận qua email
       3. Bản chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
       4. Bản in ra giấy của hóa đơn điện tử ghi “bản thể hiện của hó đơn điện tử”.

DLT quảng ninh

 
Lên phía trên
Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài được nộp ở đâu?
Câu hỏi:
Cơ quan tôi có ký hợp đồng với một số chuyên gia nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thuế theo Quyết định 06 năm 2016 của Chính Phủ. Xin hỏi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài được nộp ở đâu?
Trả lời:

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 96 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định nơi nộp hồ sơ miễn thuế là Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Cơ quan chủ quản đặt trụ sở hoặc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đặt trụ sở.

Lên phía trên
Doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?
Câu hỏi:
Trong tháng 11 này Công ty tôi đang đàm phán ký kết hợp đồng với một Công ty ở Singapo để tổ chức Hội nghị khách hàng cho họ tại TP Hồ Chí Minh. Vậy, xin hỏi doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?
Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;...

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu Hợp đồng tổ chức Hội nghị khách hàng cho Công ty ở Singapo nhưng dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam nên không được áp dụng thuế suất 0%, Công ty bạn phải kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Lên phía trên
Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, và dự kiến có doanh thu khoán của 02 tháng thực tế kinh doanh là 20 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế GTGT và TNCN năm 2016 không?
Câu hỏi:
Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, và dự kiến có doanh thu khoán của 02 tháng thực tế kinh doanh là 20 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế GTGT và TNCN năm 2016 không?
Trả lời:
Bạn có doanh thu khoán của 02 tháng thực tế kinh doanh là 20 triệu đồng do đó doanh thu tương ứng của một năm là 120 triệu đồng, lớn hơn 100 triệu đồng. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 11 năm 2016 là 20 triệu đồng.
Lên phía trên
Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?
Câu hỏi:
Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Kỳ khai thuế tháng 10/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi, công ty bạn đang có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì phải bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính , nếu sau khi bù trừ mà số thuế chưa được khấu trừ hết còn 300 triệu đồng thì Công ty bạn sẽ được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Lên phía trên
Xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào?
Câu hỏi:
Năm 2016, Công ty tôi có ký hợp đồng mua 1 căn nhà liền kề của dự án để làm trụ sở văn phòng, trong hoá đơn có ghi số tiền phải thanh toán gồm cả tiền nhà và tiền đất. Xin hỏi công ty tôi xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình;

Như vậy, Công ty bạn chỉ được trích khấu hao đối với phần tài sản gắn liền trên đất là giá trị nhà cửa theo quy định hiện hành còn giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao.

Lên phía trên
Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới
Câu hỏi:
Tháng 8/2016, Công ty tôi mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư khai thác đá để sản xuất xi măng. Trong kỳ khai thuế quý 3/2016 có phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ của dự án đầu tư này là 500 tr đồng. Vậy xin hỏi Công ty tôi có được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới này không?
Trả lời:

Tại khoản khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo trong trường hợp dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Như vậy, trường hợp dự án khai thác đá của Công ty bạn được cấp phép từ tháng 8/2016, nếu có số thuế GTGT chưa được khấu trừ của dự án đầu tư này thì được kết chuyển sang kỳ tiếp theo và không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Lên phía trên
Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng sau này khi t
Câu hỏi:
Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng sau này khi tôi không cho thuê nhà nữa thì tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế có được không?
Trả lời:
Nếu bạn muốn ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì bạn thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu quy định. Sau đó nhập mã xác thực OTP do Cổng thông tin điện tử gửi đến số điện thoại của bạn để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng Thông tin Điện tử.
Lên phía trên
Tôi muốn uỷ quyền cho bên thuê nhà đất thay tôi thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế có được không?
Câu hỏi:
Tôi có cho cá nhân thuê đất làm xưởng gỗ với giá là 300 triệu/1năm và thanh toán 3tháng /1lần. Hiện tại ngoài thu nhập cho thuê đất, tôi cũng không có thu nhập nào khác, tôi muốn uỷ quyền cho bên thuê thay tôi thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế có được không?
Trả lời:

Tại Điều 8 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về  khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản quy định: Cá nhân cho thuê tài sản phải trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cho cho thuê tài sản với cá nhân; cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế như cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...; cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

Căn cứ vào quy định nêu thì trường hợp bạn là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân nên bạn phải trực tiếp khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế.

dailythuetrai
dailythuephai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây