Thông Báo
THÔNG BÁO: Quyết toán thuế, Lập BCTC, Hoàn thiện sổ sách kế toán năm 2013

 

THÔNG BÁO

NHẬN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN,

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

 

 

Năm 2013 đã sắp kết thúc, các doanh nghiệp đang gấp rút tập hợp số liệu, chứng từ kế toán chuẩn bị cho việc lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế, lên Lãi/Lỗ của doanh nghiệp. Để trợ giúp cho các doanh nghiệp có được bức tranh tổng quát nhất về tình hình kinh doanh năm 2013 và hơn nữa để các doanh nghiệp có số thuế phải nộp của cả năm được phản ánh hợp lý và tin cậy nhất. Chúng tôi xin tư vấn Quí doanh nghiệp lựa chọn gói dich vụ “Quyết toán thuế, lập BCTC, hoàn thiện sổ sách kế toán  năm 2013”.

 

Các công việc chính chúng tôi sẽ tiến hành:

 

           - Lập các phiếu thu, chi, nhập xuất, tiền lương, khấu hao… sổ sách chứng từ kế toán

           - Hạch toán kế toán trên phần mềm, xử lý số liệu

           - Bổ sung các quyết định, các biên bản, các hợp đồng cho sổ sách kế toán

           - Tư vấn các vấn đề về hóa đơn chứng từ, các rủi ro và chi phí bất hợp lý của DN

           - Đối chiếu, kiểm soát các khoản công nợ, thuế, doanh thu giữa sổ sách và kê khai.

           - Lập BCTC, Quyết toán thuế TNCN, TNDN

- In, đóng sổ sách, hỗ trợ nộp báo cáo ….

 

Đại lý thuế Quảng ninh đã và đang là địa chỉ tin cậy của mỗi doanh nghiệp. Năm 2013 là năm có nhiều thay đổi trong các văn bản pháp luật về thuế, kế toán có hiệu lực thi hành. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự lựa chọn của các doanh nghiệp để thực hiện việc quyết toán thuế và lập BCTC, vận dụng các chính sách pháp luật thuế, kế toán đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo số liệu quyết toán thuế tối ưu, phù hợp với các qui định của pháp luật thuế hiện hành.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: VP ĐẠI LÝ THUẾ QUẢNG NINH

                                     SỐ NHÀ 408- ĐƯỜNG HẠ LONG-BÃI CHÁY-TP HẠ LONG

                                     ĐT: 0333 511656                     DĐ: 01 228 338 793

                                     EMAIL: dailythuequangninh@yahoo.com.vn

                                     Website: dailythuequangninh.vn

 

Trân trọng thông báo!

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Giám đốc

                                                                                                                                                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vũ Thị Biên Thùy          

  

Các bài tin tiếp theo